Ouderbetrokkenheid in het mbo

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor docenten.
 • Ruim 100 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Ouderbetrokkenheid in het middelbaar beroepsonderwijs, is dat wel nodig? Lange tijd werd aangenomen dat ouders slechts in beperkte mate invloed hebben op jongeren. Zelfredzaamheid van studenten was het uitgangspunt. De laatste jaren is hier echter een verschuiving in te zien. Hoewel in Nederland onderzoek naar ouderbetrokkenheid in het mbo nog schaars is, heeft Lisa Boonk, promovenda aan de Open Universiteit, met haar onderzoek aangetoond dat ouderbetrokkenheid binnen het mbo wel degelijk van belang is. Samen met Peter de Vries, expert en onderzoeker op het gebied van ouderbetrokkenheid, bespreekt zij in deze cursus waarom dit ook binnen het mbo een belangrijk thema is en hoe je binnen jouw onderwijsinstelling kunt werken aan efficiënte en effectieve ouderbetrokkenheid.   

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • weet je wat ouderbetrokkenheid is en waarom het een belangrijk thema is op het mbo
 • weet je hoe jij als professional zelf risico’s veroorzaakt waardoor een samenwerking met ouders soms tot spanningen leidt
 • kun je reflecteren op je eigen handelen ten aanzien van ouderbetrokkenheid
 • weet je hoe je ouderbetrokkenheid efficiënt en effectief vorm kunt geven

In deze cursus werk je aan de volgende bekwaamheden:

 • Brede professionele basis: je kunt reflecteren op jouw eigen handelen ten aanzien van ouderbetrokkenheid en je bent in staat te werken aan efficiënte en effectieve ouderbetrokkenheid

Auteur

 • Peter de Vries

  Peter de Vries was bijna tien jaar leraar in het basis- en speciaal basisonderwijs. Daarna werkte hij als locatiemanager op een orthopedagogisch dagcentrum voor kinderen en jongeren met een meervoudige beperking. Nu is hij expert en onderzoeker op het gebied van ouderbetrokkenheid. Daarnaast doet Peter promotieonderzoek over ouderbetrokkenheid aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Peter de Vries, die ook zelf als ouder op school komt, heeft meerdere boeken over ouderbetrokkenheid op zijn naam staan. Lees meer over zijn werk op peterdevries.nu.

 • dr. Lisa Boonk

  Dr. Lisa Boonk studeerde Onderwijskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Sinds 2012 werkt zij als onderwijskundige bij ROC van Twente. Hier begeleidt ze onderwijsinnovaties en werkt ze mee aan kwaliteitszorgvraagstukken in samenwerking met professionals. Naast haar werk als onderwijskundige deed ze promotieonderzoek naar de functie van ouderbetrokkenheid in het mbo, werkte ze samen met docenten aan de ontwikkeling en implementatie van manieren om betrokkenheid te vergroten en deed ze onderzoek naar de impact daarvan. Lisa geeft lezingen en workshops over ouderbetrokkenheid en begeleidt teams en docenten in het stimuleren van ouderbetrokkenheid in het onderwijs. Publicaties over haar werk en onderzoek zijn te vinden via www.lisaboonk.nl

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor docenten.
 • Ruim 100 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht