Laaggeletterdheid in het mbo

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor docenten.
 • Ruim 80 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Welkom bij de cursus Laaggeletterdheid in het mbo. Annemarie Groot en Marlies Elderenbosch, beiden experts op het gebied van taalonderwijs in het mbo, kijken in deze cursus naar laaggeletterdheid onder mbo-studenten. Daarbij gaan zij in op onderzoek en beleid, maar ook op wat jij als mbo-docent kan doen om de mbo-student taalvaardiger te maken. Met deze nieuwe theoretische inzichten en praktische handvatten heb je weer een scherpe blik op dit onderwerp. Een belangrijk onderwerp, want laaggeletterdheid gaat niet alleen om het halen van de opleiding, maar ook om een leven lang ontwikkelen en goed kunnen meedraaien in het dagelijks leven.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • heb je meer inzicht in de staat van taalvaardigheid in Nederland en in het mbo
 • kun je mbo-studenten beter helpen bij het taalvaardiger worden
 • weet je wat laaggeletterdheid precies inhoudt
 • weet je welke gevolgen laaggeletterdheid heeft voor de mbo-student tijdens en na de mbo-opleiding

 

In deze cursus werk je aan de volgende bekwaamheden:

 • Vakdidactisch: je kunt je lesaanbod op zo’n manier aanpassen dat de mbo-student sneller en duurzamer taalvaardiger wordt
 • Brede professionele basis: je weet welke ontwikkelingen er spelen op het gebied van taalvaardigheid in het mbo en bent je meer bewust van jouw rol als docent in deze ontwikkelingen

Auteur

 • Annemarie Groot

  Annemarie Groot is een gedreven onderzoeker bij het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ECBO) met zowel ruime ervaring in kwalitatief onderzoek als met kwantitatieve analyses. Zij is resultaatgericht en is sterk in het verbinden van onderzoeksresultaten aan de praktijk. Annemarie heeft als onderzoeker inhoudelijke expertise op het gebied van taal, rekenen en digitale vaardigheden (de basisvaardigheden) en houdt zich daarnaast bezig met de thema’s migranten, onderwijs op entree en mbo 2. Annemarie werkte eerder als NT2-docent, trainer en consultant en weet om die reden goed de vertaalslag te maken naar het onderwijs.

 • Marlies Elderenbosch

  Marlies Elderenbosch is een toegewijde en enthousiaste adviseur en trainer op het gebied van basisvaardigheden en leven lang ontwikkelen. Ze is werkzaam bij stichting CINOP, een maatschappelijke onderwijsorganisatie gericht op leren, opleiden en ontwikkelen. Leren in een betekenisvolle context vormt het uitgangspunt van al Marlies haar werkzaamheden. Alleen op die manier kun je duurzaam blijven leren en draag je bij aan de kwaliteit van leren, zo is zij van mening. Leren en ontwikkelen wordt zowel binnen als buiten de school op die manier (weer) leuk! Marlies heeft brede kennis en ruime ervaring op het gebied van NT1 en NT2, met daarbij een focus op (jong)volwassenen.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor docenten.
 • Ruim 80 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht