Dyscalculie: begrijpen en ondersteuning bieden

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor docenten.
 • Ruim 100 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Er zijn steeds meer leerlingen met de diagnose dyscalculie. Deze leerlingen lopen tegen problemen aan bij vakken waar ze moeten rekenen, zoals economie of natuurkunde, maar ook bij andere vakken waarbij jaartallen of kloklezen belangrijk zijn, zoals geschiedenis en Frans. In deze cursus leer je wat dyscalculie precies is, wat het verschil is tussen dyscalculie en rekenproblemen door bijvoorbeeld dyslexie, hoe je leerlingen met dyscalculie kunt herkennen en hoe je ze kunt begeleiden. Niet alleen worden er adviezen gegeven voor in de les, maar leer je hoe je om kunt gaan met tentamens en wat je van de leerling mag verwachten. De cursus bestaat uit een mix van theorie, filmfragmenten van leerlingen met dyscalculie en praktische handreikingen.

De cursus is initieel ontwikkeld voor docenten binnen het vo. Wij hebben hem echter ook voor docenten binnen het mbo beschikbaar gesteld, omdat de materie ook voor u relevant en interessant kan zijn.  

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • uitleggen wat het verschil is tussen een student met rekenproblemen en een student met dyscalculie
 • leerlingen helpen bij de belemmeringen die zij ervaren van dyscalculie in het dagelijks leven en op school
 • alert zijn op problemen waar leerlingen met dyscalculie bij verschillende schoolvakken tegenaan kunnen lopen
 • leerlingen met dyscalculie in de klas beter helpen en begeleiden door een juiste instructie, individuele verwerking en toetsing
 • leerlingen met dyscalculie en hun ouders informeren en adviseren

Auteur

 • drs. Marije van Oostendorp

  Marije van Oostendorp is orthopedagoog generalist en leerkracht, en gespecialiseerd in kinderen met rekenproblemen en dyscalculie. Ze doet reken- en dyscalculieonderzoek en begeleidt kinderen van 7 tot 17 met reken- en wiskundeproblemen. Ze adviseert scholen en mbo-colleges en geeft nascholing en college aan psychologen en orthopedagogen. Tevens verzorgt zij de opleiding tot rekenspecialist voor het po, vo en mbo bij de Onderwijsdesk in Laren. Ze heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van de dyscalculie screener NDS en de test 3DM Dyscalculie. Marije is auteur van de boeken Aan de slag met rekenproblemen 1 en 2, het Zorgplan Dyscalculie en rekenproblemen van Boomtestonderwijs en de methode Rekensprint Getalbegrip.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor docenten.
 • Ruim 100 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht