Breinkunde

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor docenten.
 • Ruim 80 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Welkom bij de cursus Breinkunde. In deze cursus legt prof. dr. Renate de Groot uit hoe leren tot stand komt. Daarbij kijkt de docent niet enkel naar het leerproces in het brein, maar ook naar (omgevings)factoren zoals ouders, stress, voeding en genetica. De cursus maakt duidelijk dat leren niets anders is dan een levenslang bouwproces in samenwerking met de ‘architect’ en ‘aannemers’, waaronder jij als docent. Prof. dr. Renate de Groot kijkt daarbij naar de kinderfase, adolescentie en zelfs de prenatale fase. 

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus: 

 • heb je een beter inzicht in hoe de omgeving, waaronder ouders en docenten, het leerproces van studenten kan beïnvloeden
 • weet je of er verschillen zijn tussen jongens en meisjes op het gebied van de ontwikkeling van het brein, en zo ja, welke verschillen dit zijn
 • weet je hoe beweging, voeding en slaap het leerproces bij kinderen en adolescenten beïnvloeden
 • kun je aangeven hoe zelfregulatie werkt en of dit erfelijk bepaald is

In deze cursus werk je aan de volgende bekwaamheden:

 • Brede professionele basis: je krijgt een beter inzicht in hoe leren op biochemisch- en omgevingsniveau in de verschillende levensfasen van een mens plaatsvindt en welke factoren van invloed zijn op dit leerproces en de ontwikkeling van het brein.

Auteur

 • prof. dr. Renate de Groot

  Prof. dr. Renate de Groot is hoogleraar Biopsychologie van Leren aan de Open Universiteit. Zij studeerde gezondheidswetenschappen en deed promotieonderzoek naar de invloed van voeding op de cognitieve ontwikkeling van het nog ongeboren kind bij de Universiteit Maastricht Daarna maakte zij een overstap naar de neuropsychologie en was zij betrokken bij onderzoek naar de biopsychologische determinanten van cognitieve veroudering, helemaal aan het andere uiteinde van de levenscyclus dus. In 2004 met de opkomst van onder andere het MRI-onderzoek (neurowetenschappen) werd duidelijk dat het brein van adolescenten nog niet volledig uitontwikkeld is en dat vele biopsychologische determinanten hierop van invloed kunnen zijn. Met deze kennis verlegde Renate haar focus naar het brein van adolescenten en stond zij mede aan de wieg van het Centrum Brein & Leren aan de Universiteit Maastricht en de Vrije Universiteit in Amsterdam. In 2010 richtte Renate bij de faculteit Onderwijswetenschappen van de Open Universiteit haar eigen onderzoeksgroep op, getiteld Brein, Leefstijl en Leren.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor docenten.
 • Ruim 80 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht