Samenwerken met bedrijven

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor docenten.
 • Ruim 80 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Als je samen wil werken met bedrijven is het belangrijk om je te beseffen dat je altijd met ménsen in het bedrijf werkt. Als je weet wat hen bezig houdt, wat hun vraagstukken zijn, dan maakt dat de samenwerking een stuk makkelijker. Deze vraagstukken vind je in posts van bedrijven op social media. Afhankelijk van de functie van jouw contactpersoon ‘vertaal’ je deze vraagstukken meer naar bijvoorbeeld een menselijk, financieel of technisch vraagstuk. Met dat inzicht kun je een vraag stellen aan het bedrijf waarmee je aan een duurzame relatie kunt bouwen. Door vanuit de vraagstukken te denken, is het ook niet lastig om vanuit ieder vak een relatie met het bedrijf te vinden en om naar ieder denkniveau van leerlingen de opdracht te vertalen.

Preview

[]

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • met handige tips studenten handvatten geven bij het contact leggen met bedrijven
 • zelf zo contact leggen dat je respons krijgt en een basis legt voor een duurzame relatie
 • met een frame snel inzicht krijgen in activiteiten van bedrijven en of die voor jouw lessen en voor jouw leerlingen interessant zijn
 • opdrachten ‘schalen’ zodat ze bij iedere les en bij iedere student passen

 

In deze cursus werk je aan de volgende bekwaamheid:

 • Vakdidactisch: je leert je lessen beter te integreren met de praktische leertrajecten die het bedrijfsleven te bieden heeft voor de student

Auteur

 • Martha Hoebens

  Na 8 jaar voor de klas heeft Martha Hoebens geruime tijd in het bedrijfsleven gewerkt als subsidieadviseur. Daar heeft ze kennis gemaakt met bedrijven, maar ook met het denken áchter bedrijven. Deze kennis en ervaring neemt ze mee in haar missie: meer betekenisvol onderwijs voor leerlingen en studenten zodat deze een betere keuze kunnen maken voor hun latere studie en beroep.

  Vanuit Bedrijf in de Klas geeft Martha inmiddels dan ook al meer dan 10 jaar workshops aan docenten én bedrijven om ze makkelijker en prettiger te laten samenwerken. Ook schrijft ze lesmateriaal waarbij ze uitdagingen van bedrijven vertaalt naar praktische opdrachten voor leerlingen.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor docenten.
 • Ruim 80 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht