Omgaan met kinderen van ouders met psychiatrische of verslavingsproblemen

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor docenten.
 • Ruim 80 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Voor iedereen, gezond of ziek, is kinderen opvoeden van tijd tot tijd een lastige, vermoeiende klus. Een klus waarbij zowel de ouder als het kind onhandige dingen kunnen doen en ouders en kinderen elkaar tijdelijk niet zo aardig vinden. Maar wat als die ouder psychiatrische en/of verslavingsproblemen heeft? Dan beïnvloedt en verdrukt de heftigheid van de ouderproblematiek de ouderrol.

Emotionele problemen en gedrags-, leer- en ontwikkelingsproblemen bij zowel het 18- als 18+ kind liggen op de loer. En dat is weer merkbaar op school, waardoor de leerkracht problemen kan ervaren in het gedrag van en het contact met de leerling. Van belang is dan om te bezien wat de school kan betekenen voor dit kind.

Voor ieder kind is goed onderwijs van groot belang, zowel voor de emotionele-, sociale als cognitieve ontwikkeling. Voor KOPP/KVO-kinderen (Kind van Ouder met Psychiatrische Problemen en/of Kind van Verslaafde Ouder) is dit des te belangrijker, omdat zij vaak niet de passende steun en stimulans van huis uit krijgen. Deze kinderen zijn - zoals alle kinderen - afhankelijk van hun ouders, maar krijgen ongewild ook nog eens te maken met psychiatrische en/of verslavingssymptomen waar psychiaters ook niet altijd raad mee weten. Ze zijn dan in meer of mindere mate aangewezen op de school- en de netwerkomgeving met betrekking tot een passende opvoeding, stimulans en steun. Relatief veel KOPP/KVO-kinderen hebben een moeizame schoolcarrière en gaan op termijn behoren tot de zogenoemde onderpresteerders dan wel vroegtijdige schoolverlaters.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • het begrip KOPP/KVO beschrijven
 • benoemen wat de invloed van psychiatrische en/of verslavingssymptomen is op de ouderrol en op de ontwikkeling van de studenten en hun gedrag op school
 • bepaald gedrag van een student koppelen aan de (mogelijke) problematiek van de ouder
 • uitgangspunten bij het gesprek met de KOPP/KVO-ouder en de betreffende student vaststellen

Auteur

 • drs. Lies Wenselaar

  Lies Wenselaar is kinder- en jeugdpsychiater en kinder- en jeugdpsychotherapeut. Zij werkt al 35 jaar met zowel de kinderen van ouders met psychiatrische en/of verslavingsproblemen als met de betreffende ouders, zowel binnen de vrijwillige als de gedwongen hulpverlening. Ze is een groot voorstander van integrale hulpverlening aan deze gezinnen. Als docent heeft ze een groot aantal bijscholingscursussen en lezingen over dit onderwerp verzorgd, o.a. voor Servicepunt Schoolmaatschappelijk Werk. Zij kan bogen op een brede werkervaring in zowel de reguliere (kinder- en jeugd-) GGZ alsmede binnen de verslavingszorg voor 12+ en jongvolwassenen. Ook heeft zij gewerkt met en voor kinderen met een verstandelijke beperking. Hiernaast was zij vele jaren als onafhankelijk adviseur en onderzoeker betrokken bij de gedwongen (jeugd) hulpverlening, in zaken van de Kinderbescherming en Jeugdzorg. Zij heeft ruime ervaring als consulent zowel binnen het regulier basisonderwijs als vervolg- en speciaal onderwijs, evenals binnen het mbo als hbo.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor docenten.
 • Ruim 80 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht