Brutaal, boos en agressief gedrag begrijpen en verminderen

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor docenten.
 • Ruim 80 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Deze cursus gaat over sociaal storend gedrag van studenten. Brutaal, boos en agressief gedrag zijn voorbeelden van sociaal storend gedrag, omdat ze het contact met andere personen verstoren. In deze cursus leer je welke verschillende typen sociaal storend gedrag er zijn. Je leert dat dit gedrag in milde vorm en in ernstige vorm kan voorkomen. We bespreken hoe het gedrag ontstaat en hoe het in stand wordt gehouden. Inzicht hierin biedt aanknopingspunten voor hoe je met dit gedrag om kunt gaan, zodat het sociaal storende gedrag vermindert en studenten sociaal passend gedrag leren.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • typen sociaal storend gedrag beschrijven en de ernst ervan inschatten
 • kenmerken van de oppositioneel opstandige stoornis (ODD) en de normoverschrijdende gedragsstoornis (CD) benoemen
 • toelichten hoe sociaal storend gedrag ontstaat en in stand wordt gehouden, en hoe deze inzichten aanknopingspunten vormen voor het aanleren van sociaal passend gedrag
 • met sociaal storend gedrag omgaan en studenten toerusten met vaardigheden om ook buiten je aanwezigheid sociaal passend gedrag te vertonen
 • bij onzekerheid over eigen handelen, tijdig overleggen met collega’s, de mentor van de student en de studie loopbaan begeleider; bij ernstige problematiek, helpen bij verwijzing naar hulpverlening; bij dreigende schooluitval, helpen bij overleg met hulpverlening

Auteur

 • prof. dr. Walter Matthys

  Prof. dr. Walter Matthys is emeritus hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, Educatie en Pedagogiek - Orthopedagogiek: Psychosociale Problemen. Hij was als kinder- en jeugdpsychiater 35 jaar werkzaam bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Hij heeft zich in zijn klinische werk en wetenschappelijk onderzoek gericht op gedragsproblemen en gedragsstoornissen.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor docenten.
 • Ruim 80 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht