Handelingsgericht arrangeren: de leerling bij het OT

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor IB.
 • Ruim 40 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

De leerling zelf mee laten doen in een ondersteuningsteamoverleg (OT)? Waarom eigenlijk, welke meerwaarde kan dat hebben? En kán elke leerling dat wel? Hoe bereid je zoiets voor? Soms is het nodig om extra ondersteuning te organiseren voor een leerling. Gezamenlijk wordt er een aanpak bedacht, die voor de leerling, de leerkrachten en de ouders/verzorgers werkt. We noemen dit handelingsgericht arrangeren. Het arrangeren vindt plaats in een overleg met ouders en betrokken professionals, en meestal is de leerling daar zelf niet bij. Hoe zorg je ervoor dat naast het perspectief van de leerkrachten en van de ouders, ook de stem van de leerling zelf gehoord wordt?

Simone van Dijk laat je tot nieuwe inzichten komen en deelt haar eigen ontdekkingen, ontwikkelingen en ervaringen rondom handelingsgericht werken en arrangeren (HGW & HGA). Ze laat je zien hoe je het perspectief van de leerling inbrengt in een OT, en licht in deze cursus toe hoe je een overleg voorbereidt waar een leerling aan deelneemt. Deze cursus bevat wetenschappelijk onderzoek, praktijkvoorbeelden uit scholen, belangrijke do’s en don’ts en ontwikkelingen uit andere werkvelden, waaronder de rechtspraak.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • vooraf zorgvuldig nagaan of de leerling bij het overleg aan tafel kan deelnemen.
 • recht doen aan het perspectief van de leerling, wanneer de leerling (nog) niet zelf deel kan nemen aan het OT.
 • childblaming voorkomen.
 • effectieve, bewuste stappen zetten om het eigenaarschap van de leerling voorafgaand aan en tijdens een overleg te vergroten.
 • je voorbereiding op elk ondersteuningsteamoverleg (OT) verscherpen en verbeteren.
 • met je team een lijn uitzetten om toe te werken naar een werkwijze waarbij leerlingen aan tafel bij het OT kunnen deelnemen.

Auteur

 • drs. Simone van Dijk

  In 1991 studeerde Simone af aan de Universiteit van Amsterdam. Vervolgens heeft de zij-instroom-Montessori-Pabo voltooid en een aantal jaren gewerkt als docent en leerkracht. Sinds 2000 is zij aan de slag gegaan als leidinggevende, coach, trainer en onderwijs- en communicatieadviseur. Regelmatig geeft zij als docent gastlessen in het (post) hbo, lezingen en workshops op congressen. Ze is auteur van diverse artikelen en vier boeken over onderwijs, persoonlijk leiderschap, handelingsgericht werken en arrangeren. Het vijfde boek is in de maak. Ook staat Simone nog regelmatig voor de klas als co-teacher of invalleerkracht.

  Simone heeft zich gespecialiseerd in (leer)gedrag, communicatie en handelingsgericht werken & arrangeren. Dagelijks begeleidt zij scholen en medewerkers van samenwerkingsverbanden rond vragen over hoe je de leerling kunt betrekken, juist ook wanneer er zorgen zijn, hoe je als tandem directeur-IB’er overleggen effectiever kunt maken, hoe je als extern deskundige een ondersteunende rol kunt invullen, hoe je als IB’er leerkrachten beter kunt voorbereiden op soms complexe gespreksvoering en nog veel meer zaken die zich niet gemakkelijk vanuit de theorie naar de praktijk laten vertalen. Ga voor meer informatie naar www.simonetraint.nl

  Publicaties van Simone:

  • Meester in de klas, 2018 (4e druk)
  • Arrangeer samen, 2015 (4e druk)
  • WUG- een beter OT voor leerkracht en leerling, 2021
  • Arrangeren voor gevorderden, 2021
  • Bij de boeken hoort een handige Kaartenset: het OT in drie fases

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor IB.
 • Ruim 40 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht