Wat kun jij als IB'er met psychologisch onderzoek?

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor IB.
 • Ruim 40 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Als intern begeleider kun je in bepaalde situaties en voor bepaalde leerlingen een psychologisch onderzoek aanvragen. Wanneer doe je dit precies? Hoe regel je dat dan? En vooral: wat kun je er vervolgens mee in de praktijk? In deze cursus geeft José Kuijsters je antwoord op deze vragen. Als de leerling psychologisch onderzocht wordt, is het ook interessant om te weten welke soorten psychologisch onderzoek er zijn, welke vragen gesteld worden in zo'n onderzoek en welke aanpak de onderzoeker hanteert. Tenslotte zie je in deze cursus een voorbeeld van een psychologisch verslag, zodat je weet wat je kunt verwachten. Daarbij wordt de betekenis van de scores uitgelegd en krijg je tips voor wat te doen in de praktijk met het verslag van het psychologisch onderzoek. 

Preview

Leerdoelen

Na afloop­ van deze cursus kun je:

 • bepalen of een psychologisch onderzoek helpend kan zijn voor een leerling.
 • verschillende soorten psychologisch onderzoek onderscheiden.
 • de scores in het onderzoeksverslag interpreteren.
 • adequate stappen ondernemen naar aanleiding van de adviezen geformuleerd in het onderzoeksverslag.

Auteur

 • drs. José Kuijsters

  José Kuijsters is orthopedagoog. Ze heeft pedagogische wetenschappen gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. Na haar studie heeft ze een aantal jaar als leerkracht in het basisonderwijs gewerkt en vervolgens heeft ze in 1997 Pedagogisch Buro Compane opgericht. Bij Compane begeleidt, behandelt en onderzoekt ze kinderen op het gebied van intelligentie, faalangst, weerbaarheid, executieve functies, rouw, sociaal/emotionele- en leerproblemen. Daarnaast schrijft ze artikelen voor verschillende onderwijs- en opvoedbladen, ontwikkelt ze lesmateriaal en cursussen en verzorgt ze lezingen, workshops en cursussen voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor IB.
 • Ruim 40 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht