Handelingsgericht werken: hoe past dit bij je rol als kwaliteitscoördinator?

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor IB.
 • Ruim 40 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Handelingsgericht werken (HGW) kan je helpen om passend onderwijs te bieden aan alle leerlingen en een hoogwaardige ondersteuningsroute in de school te realiseren. Daarbij kan de HGW-cyclus een middel zijn om systematisch en planmatig te werken binnen het team. Ook de samenwerking en relatie met de leerling, de leerkracht en de ouders heeft een centrale plek in de uitgangspunten van HGW, waarbij zowel de onderwijs- als opvoedingsbehoeften van leerlingen als de ondersteuningsbehoeften van leerkrachten en ouders aandacht krijgen.

In deze cursus bespreken Noëlle Pameijer en Karen van Kooten de wetenschappelijke basis en nieuwste inzichten rondom HGW. De basisattitude die je helpt om model te staan voor HGW in je school wordt uitgebreid besproken. Ook het belang van de HGW-cyclus en de manier waarop je deze inzet, heeft een plek gekregen in deze cursus. Vervolgens geven Noëlle en Karen antwoord op de volgende vragen: Hoe voer je een handelingsgerichte groeps- en leerlingbespreking en zorg je ervoor dat de interne en externe ondersteuning op elkaar aansluiten? Waarom is ouderbetrokkenheid zo belangrijk en hoe vergroot je de ouderbetrokkenheid in je school? Tenslotte is er aandacht voor de implementatie en borging, zodat HGW bijdraagt aan het versterken van de basisondersteuning én op de agenda blijft staan.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • met de juiste attitude model staan voor een lerende houding en zodoende een professionele cultuur in je team bevorderen.
 • op basis van de recente uitgangspunten en werkwijze van HGW de basisondersteuning versterken, bijdragen aan passend onderwijs, een hoogwaardige ondersteuningsroute uitzetten en de HGW-cyclus inzetten om systematisch en planmatig werken te bevorderen.
 • doelgericht samenwerken met je collega’s, leerlingen en ouders.
 • HGW implementeren en borgen.

Auteur

 • drs. Noëlle Pameijer

  Noëlle Pameijer was 17 jaar werkzaam in het speciaal basisonderwijs (Annie M.G. Schmidtschool). Sinds 2000 is zij als kinder- en jeugdpsycholoog werkzaam bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Unita en de Stichting Elan in Onderwijs (Hilversum e.o.). Noëlle ondersteunt leerlingen, schoolteams en ouders door samen met hen handelingsgerichte diagnostiek (HGD) te verrichten. Ook werkt ze als trajectbegeleider met handelingsgericht arrangeren (HGA). Daarnaast ondersteunt Noëlle scholen bij de implementatie van handelingsgericht werken (HGW) en ouderbetrokkenheid.

  Noëlle schreef boeken over HGW in het basis- en voortgezet onderwijs en over HGD in de jeugdzorg en het onderwijs. Samen met ouders schreef zij het boek “Met plezier naar school! De onmisbare rol van ouders in het succes van kinderen” (2021). Verder geeft Noëlle trainingen, cursussen, workshops en lezingen in Nederland, Ierland, Vlaanderen en Zweden. Ga voor meer informatie naar hgw-noelle-pameijer.nl.

 • drs. Karen van Kooten

  Als orthopedagoog, interim-IBer, trainer en (team)coach (StiR-geregistreerd) kent Karen het onderwijs van binnen en van buiten. Ruim 25 jaar geleden maakte zij als orthopedagoog kennis met de Handelingsgerichte diagnostiek en wist meteen dat dit de manier was waarop ze wilde werken. Samen met Noelle Pameijer ontwikkelde ze de eerste trainingen voor intern begeleiders en schoolteams. Ze heeft door het hele land tientallen trainingen en lezingen gegeven over HGW. Tot ze zich realiseerde dat dit niet de meest duurzame manier was om scholen te inspireren en te begeleiden om meer handelingsgericht te werken. Ze heeft toen de stap genomen om parttime weer op een school te gaan werken als interim-IB. Naast het geven van trainingen en het uitvoerende IB-werk begeleidt Karen leerkrachten en IB-ers op de werkvloer. Zo maakt ze HGW concreet in kleine doelen want dat werkt echt. Voor meer informatie, ga naar www.karenvankooten.nl

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor IB.
 • Ruim 40 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht