De school van je leven, waar elke les een levensles is

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor schoolleiders.
 • Ruim 70 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Er is vandaag de dag veel aandacht voor kennis en cognitieve prestaties binnen het onderwijsbeleid van de overheid, aangestuurd door dalende resultaten voor rekenen en taal. Is dit echter wel de juiste benadering? Kun je met die nadruk op de exacte vakken nog wel echt kind zijn? 

In deze cursus pleit Ludo Heylen voor een integrale aanpak van het onderwijs, die aansluit bij hoe kinderen de wereld beleven en hoe kinderen in de toekomst beleving en verbeeldingskracht vast kunnen houden. De school moet het leven in de klas halen, om kinderen handvatten te geven voor de toekomst. Deze cursus heeft in mindere mate koppeling met de praktijk. De focus ligt bij het uiteenzetten en uitdagen van gedachtengoed. Deze cursus zet je aan het denken.  

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • ben je je bewust van de positie die Nederland inneemt op het gebied van onderwijskwaliteit
 • heb je je verdiept in de effectiviteit van toetsing en het leerstofjaarklassensysteem
 • heb je je verdiept in welke rol creativiteit en verbeeldingskracht kunnen spelen binnen het onderwijs
 • heb je je verdiept in de implementatie van ervaringsgericht leren en het belang hiervan

Auteur

 • Ludo Heylen

  Ludo Heylen was tot 2022 directeur van het Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs (CEGO) van de KU Leuven, tevens was hij voorzitter van het lokaal overlegplatform (LOP) basisonderwijs Aarschot en voorzitter van de onderwijsraad te Aarschot, België. Als pedagoog was hij verbonden aan de Thomas More Hogeschool (België).

  Hij is een groot belangenbehartiger van meer welbevinden en betrokkenheid in de opvoeding. Hij publiceerde verschillende boeken over onderwijs, waaronder De school van je leven. Waar elke les een levensles is. Hij is een internationaal gewaardeerd expert in zijn domein. Tegenwoordig is hij nog (internationaal) actief als onderwijsconsultant en als vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan de KU Leuven.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor schoolleiders.
 • Ruim 70 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht