Op weg naar inclusiever onderwijs

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor schoolleiders.
 • Ruim 70 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Niet voor niets is de titel van deze cursus ‘Op weg naar inclusiever onderwijs’. Dé weg bestaat namelijk niet, weet Dolf van Veen, die al jaren onderzoek doet naar deze onderwijsontwikkeling. Hij benadrukt dat startposities van scholen verschillen, net als de randvoorwaarden binnen scholen, gemeenten en samenwerkingsverbanden. In deze cursus leer je waarom de ontwikkeling naar inclusiever onderwijs in Nederland zo complex is, hoe de huidige praktijk eruitziet en wat de bouwstenen zijn om tot inclusiever onderwijs te komen. Het slot van de cursus zit vol inspiratiebronnen, die je kunt gebruiken om de eerste (of vervolg)stappen te bepalen naar inclusiever onderwijs: onderwijs waarin diversiteit de norm is en zoveel mogelijk kinderen samen naar school kunnen gaan. Deze cursus wil vooral een visie op de toekomst geven en scholen inspireren en tevens geruststellen: we zijn op weg naar inclusiever onderwijs, het hoeft niet direct gerealiseerd te zijn.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • heb je je verdiept in welke historische verworvenheden en knelpunten de ontwikkeling naar inclusiever onderwijs complex maken
 • heb je kennis van huidige en toekomstige ontwikkelingen rond inclusiever onderwijs
 • weet je wat er nodig is om tot inclusiever onderwijs te komen
 • weet je hoe je eerste stappen kunt zetten richting inclusiever onderwijs

Auteur

 • prof. drs. Dolf van Veen

  Dolf van Veen, hoofd van het NCOJ, is bijzonder hoogleraar Grootstedelijk Onderwijs en Jeugdbeleid aan de Universiteit van Nottingham en buitengewoon hogeschoolhoofddocent aan de Hogeschool Windesheim. Zijn affiniteit ligt vooral bij praktijkgericht onderzoek ten behoeve van lerarenopleidingen en het onderwijsveld. Zijn aandachtsgebieden zijn vooral leerkrachtondersteuning ten behoeve van passend onderwijs en de samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor schoolleiders.
 • Ruim 70 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht