Samen werken aan een kwalitatief leesbeleid

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor schoolleiders.
 • Ruim 70 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Het verbeteren van het leesonderwijs is geen simpel ABC-tje dat op het bord ligt van de leerkracht of de taalcoördinator. Jij speelt als schoolleider een cruciale rol in die verbetering. Om het leesonderwijs te verbeteren, moet je kennis hebben over wat begrijpend lezen is en welke didactische sleutels van belang zijn voor goed onderwijs.

Marjolein van Oenen neemt je in deze cursus mee in wat die didactische sleutels zijn en welke effectieve manieren er zijn om leerkrachten te professionaliseren. Daarnaast bespreekt ze de rol van de taalcoördinator in verhouding tot jouw rol als schoolleider. De cursus biedt je ook praktische hulpmiddelen om direct aan de slag te gaan met het ontwikkelen van een visie en beleid voor het verbeteren van het leesonderwijs in jouw school.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van de cursus:

 • weet je wat de cruciale factoren zijn om sturing te geven aan verbetering van het leesonderwijs
 • weet je wat de vaardigheid begrijpend lezen inhoudt
 • heb je kennis van de 6 didactische sleutels voor effectief begrijpend leesonderwijs
 • weet je welke 7 stappen je doorloopt voor het vormgeven van leesbeleid
 • weet je hoe je een visie op leesonderwijs kunt formuleren en daarbij rekening houden met de voorwaarden voor een goede visie

Auteur

 • Marjolein van Oenen

  Marjolein van Oenen is zelfstandig en onafhankelijk onderwijsadviseur met een Master Onderwijskunde. Zij was zelf jarenlang leerkracht in het primair onderwijs, taalcoördinator en trajectbegeleider voor begrijpend lezen. Marjolein begeleidt en traint schoolteams binnen langlopende maatwerktrajecten voor het verbeteren van leesonderwijs. Zij doet dit onder meer als netwerkpartner van KPC-groep. Voor meer informatie, zie: www.marjoleinvanoenen.nl en http://www.kpcgroep.nl/marjoleinvanoenen

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor schoolleiders.
 • Ruim 70 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht