Dossieropbouw bij disfunctioneren

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor schoolleiders.
 • Ruim 70 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Het onvoldoende functioneren van een leerkracht kan ingrijpende gevolgen hebben voor de onderwijskwaliteit, vooral als er geen maatregelen worden genomen om het functioneren te verbeteren. Een adequate aanpak wanneer er sprake is van disfunctioneren is daarom van essentieel belang. Wanneer is er sprake van disfunctioneren en hoe ziet het verbetertraject eruit? Aan welke eisen moet een goed dossier voldoen? Wat moet je doen bij ziekte of een verstoorde arbeidsverhouding tijdens het verbetertraject? Hoe ziet een ontslagprocedure eruit? Wat zijn de financiële gevolgen van beëindiging van een dienstverband? In deze cursus gaat mr. Arzu Yandere in op deze vragen en behandelt zij relevante jurisprudentie.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • heb je kennis van hoe een dossier wordt opgebouwd als er sprake is van disfunctioneren
 • weet je hoe een verbetertraject eruitziet
 • weet je hoe te handelen als de werknemer tijdens het verbetertraject ziek wordt of als er een arbeidsconflict ontstaat
 • heb je je verdiept in welke ontslagmogelijkheden er zijn
 • heb je je verdiept in welke financiële gevolgen een ontslag wegens disfunctioneren heeft

Auteur

 • mr. Arzu Yandere

  Mr. Arzu Yandere heeft jarenlange juridische ervaring op het gebied van onderwijsrecht en is een bekende naam binnen dit rechtsgebied. Van 2009 tot 2016 heeft zij gewerkt als jurist onderwijsrecht bij de Islamitische Schoolbesturen Organisatie (ISBO). In deze functie heeft zij een veelheid aan schoolbesturen bijgestaan. Tussen juni 2014 en februari 2015 heeft Arzu deze functie gecombineerd met het interim directeurschap op een basisschool. Vanaf 2016 is Arzu werkzaam als zelfstandig advocaat Onderwijsrecht en is momenteel aangesloten bij Dworkin Law. In deze functie houdt zij zich bezig met onderwijsrechtelijke vraagstukken, zowel in opdracht van schoolbesturen als op verzoek van ouders, leerlingen en personeel.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor schoolleiders.
 • Ruim 70 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht