Onderwijsrecht: informatieverstrekking aan ouders en derden

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor schoolleiders.
 • Ruim 70 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Scholen en in het bijzonder de directeuren krijgen regelmatig te maken met verzoeken van (gescheiden) ouders, van ouders die niet met het ouderlijk gezag belast zijn, van medewerkers uit de jeugdzorg en de leerplichtambtenaar om informatie over leerlingen te delen. In deze cursus wordt toegelicht welke informatie al dan niet gedeeld mag worden.

De docent behandelt casuïstiek, rechtszaken en klachten van de klachtencommissie om praktisch te verduidelijken waar een leerkracht en/of de directie alert op moet zijn, wat het belang is van een schoolbeleid en welke concrete afspraken moeten worden opgenomen in het schoolbeleid rondom informatieverstrekking.  

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • weet je hoe je bij een informatieverzoek vanuit ouders kunt beoordelen of je de verzochte informatie mag verstrekken
 • weet je hoe je bij een informatieverzoek vanuit derden (o.m. leerplicht en jeugdzorg) kunt beoordelen of je de verzochte informatie mag verstrekken
 • heb je je verdiept in hoe om te gaan met lastige situaties rondom informatieverstrekking op basis van klachten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) en rechtszaken
 • heb je kennis van het belang van een schoolbeleid rondom informatieverstrekking
 • heb je kennis van welke concrete zaken er opgenomen moeten worden in een schoolbeleid

Auteur

 • mr. Arzu Yandere

  Mr. Arzu Yandere heeft jarenlange juridische ervaring op het gebied van onderwijsrecht en is een bekende naam binnen dit rechtsgebied. Van 2009 tot 2016 heeft zij gewerkt als jurist onderwijsrecht bij de Islamitische Schoolbesturen Organisatie (ISBO). In deze functie heeft zij een veelheid aan schoolbesturen bijgestaan. Tussen juni 2014 en februari 2015 heeft Arzu deze functie gecombineerd met het interim directeurschap op een basisschool. Vanaf 2016 is Arzu werkzaam als zelfstandig advocaat Onderwijsrecht en is momenteel aangesloten bij Dworkin Law. In deze functie houdt zij zich bezig met onderwijsrechtelijke vraagstukken, zowel in opdracht van schoolbesturen als op verzoek van ouders, leerlingen en personeel.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor schoolleiders.
 • Ruim 70 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht