Samenwerking met de MR: rechten, plichten en meerwaarde creëren

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor schoolleiders.
 • Ruim 70 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Soms lijkt het alsof medezeggenschap los van de schoolleider staat. In deze cursus leer je onderdeel van dit proces te worden en op de juiste momenten een stap terug te doen. Want als je de medezeggenschapsraad haar eigen proces laat volgen, mensen voorop stelt en regeltjes op de tweede plaats zet, dan kun je hier veel plezier aan beleven.

Philippe Abbing, rayonbestuurder bij de Algemene Onderwijsbond, duikt in de rechten en plichten van de MR. Hoe zit het bijvoorbeeld als je het niet met elkaar eens bent? Wat is de rol van de MR en wat is de rol van de schoolleider? Naast de zakelijke kant is er in de cursus juist ook aandacht voor de menselijke kant van het verhaal. Onderwijs gaat immers niet alleen over regeltjes, maar over samenwerking en met elkaar meerwaarde creëren.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • heb je je verdiept in de koppeling tussen zeggenschapsstructuur en medezeggenschap
 • heb je kennis van het belang van medezeggenschap
 • heb je kennis van de algemene taken en bevoegdheden van de MR met inachtneming van de geledingen
 • weet je hoe je procedures kunt ontwikkelen die passend zijn bij de school en de vorm van medezeggenschap
 • weet je hoe je de P&C-cyclus kunt vertalen in zeggenschap en medezeggenschap
 • weet je hoe je samen met de MR speerpunten kunt vertalen naar actiepunten
 • heb je kennis van het belang van achterbanraadpleging en weet je hoe je jouw eigen rol hierin kunt vormgeven
 • heb je kennis van het verschil tussen een overlegvergadering en een MR-vergadering
 • weet je hoe je op basis van het Advies ‘goede medezeggenschap’ en de Code Goed Bestuur kunt werken aan de kwaliteit van de MR

Auteur

 • Philippe Abbing

  In zijn werk als bestuurder bij de Algemene Onderwijsbond heeft Philippe Abbing veel te maken met medezeggenschap. De medezeggenschapsraad is een belangrijk orgaan waarin geregeld wordt dat er tegenspraak of medespraak is op beleid. Voorheen heeft Philippe 24 jaar voor de klas gestaan. De helft van zijn carrière op school heeft hij een taak in de medezeggenschapsraad gehad. Ook heeft Philippe drie jaar een landelijk project ter versterking van medezeggenschap geleid, waar hij vooral veel heeft geleerd over het kijken vanuit de bril van de ander. Goed medezeggenschap kun je leren!

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor schoolleiders.
 • Ruim 70 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht