Financieel management: de basis voor goed onderwijs

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor schoolleiders.
 • Ruim 70 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

In jouw werk als schooldirecteur is het onderwijskundig leiderschap een belangrijk bestanddeel. Uitvoering geven aan het personeelsbeleid en de hiermee samenhangende personele zorg vormen een onmisbaar element. Dit zijn belangrijke succesfactoren bij het tot stand brengen van een warme school, waarbinnen de kinderen zich thuis voelen.

De financiële dimensie beschouwt men binnen het primair onderwijs echter vaak als een beperkende factor. Iedereen herkent de continue behoefte aan additionele geldmiddelen. Wellicht zorgt de onbekendheid met de materie ervoor dat het thema onbemind is. Daarom laat Cock Raaijmakers, specialist op het gebied van financieel management in het onderwijs, in deze cursus zien dat een aanpassing van de financiële attitude ervoor kan zorgen dat de financiële dimensie niet slechts beperkend, maar ook faciliterend kan werken.

De cursus is zomer 2023 geactualiseerd. De begrotingssheets zijn aangepast naar de nieuwe bekostiging per 2023.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • heb je kennis van de verschillende financiële denkniveaus en weet je hoe je deze van elkaar kunt onderscheiden
 • heb je kennis van de inhoud van de planning- en controlcyclus binnen de school en het schoolbestuur
 • weet je hoe je de instrumenten die een rol spelen bij financiële rapportages kunt gebruiken
 • heb je je verdiept in de manier waarop de financiële planning van jouw school een invulling kan krijgen
 • weet je hoe je de geplande beleidsaccenten financieel kunt vertalen
 • weet je hoe je de bijgevoegde financiële rapportages kunt gebruiken
 • weet je hoe je stappen kunt zetten in het bereiken van de juiste financiële attitude

Auteur

 • Cock Raaijmakers

  Toen Cock Raaijmakers in de afstudeerfase van zijn studie economie inviel voor een zieke docent, startte zijn onderwijscarrière die tot de dag van vandaag voortduurt. Cock zijn werkzaamheden als docent en directeur mondden uit in werkzaamheden als zelfstandig adviseur, opleider en interim-directeur. Onderwijservaring en financiële kennis bleken een gouden combinatie voor het ontwikkelen van publicaties en trainingen. Zo zorgt Cock voor kennisverdieping binnen het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en in schoolleidersopleidingen.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor schoolleiders.
 • Ruim 70 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht