Teamgericht organiseren in het basisonderwijs

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor schoolleiders.
 • Ruim 70 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Een goede teamstructuur leidt tot meer kwaliteit, flexibiliteit, innovatief vermogen en werkplezier. In deze cursus leer je dat het van belang is om de samenwerking tussen leerkrachten vast te leggen in de organisatiestructuur van een school. Ben van der Hilst, docent van deze cursus, laat je in deze cursus kritisch kijken naar de teamstructuur op jouw school en geeft je manieren om hier verbetering in aan te brengen. Je neemt de organisatiestructuur van jouw school onder de loep en maakt kennis met het model van de teamgecentreerde arbeidsorganisatie (TAO).

Jij speelt als schoolleider een cruciale rol in de ontwikkeling van de school tot een teamgecentreerde arbeidsorganisatie. Hoewel een groot deel van jouw leiderschap wordt overgedragen aan zogenoemde onderwijsteams, ben jij als schoolleider nodig om het hele bouwwerk in stand te houden.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • weet je hoe je de organisatiestructuur van jouw school in kaart kunt brengen
 • weet je hoe je de organisatiestructuur van jouw school op drie verschillende manieren kunt analyseren
 • heb je kennis van de theoretische invalshoeken die pleiten voor een teamgecentreerde arbeidsorganisatie (TAO)
 • heb je je verdiept in de verschillende elementen van de TAO
 • weet je hoe je een ontwerp kunt maken van de TAO voor jouw school
 • heb je kennis van de verschillende rollen van de schoolleider in de TAO
 • weet je hoe je een implementatieplan kunt maken voor de invoering van de TAO

Auteur

 • dr. Ben van der Hilst

  Ben van der Hilst heeft een lange carrière als leraar, schoolleider, opleider, adviseur en onderzoeker in het onderwijs achter de rug. Hij is een expert op het gebied van de school als arbeidsorganisatie. Een tweede expertisegebied betreft de on­derwijsorganisatie: de wijze waarop het onderwijsleerproces in de school wordt vormgegeven. Zowel bij de arbeidsor­ganisatie als bij de onderwijsorganisatie richt zijn expertise zich op een meer leer­linggerichte, inclusieve school, waarin de professionaliteit van de leraar ten volle gerespecteerd en benut wordt.

  In december 2019 promoveerde Ben van der Hilst op het proefschrift Teamgericht organiseren in het onderwijs. Sturen op kwaliteit, wendbaarheid en werk­plezier aan de Open Universiteit. De boeken Teamgericht organiseren in het basisonderwijs en Teamgericht organiseren in het voortgezet onderwijs zijn praktische vertalingen voor schoolleiders en leidinggevenden.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor schoolleiders.
 • Ruim 70 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht