Ouderbetrokkenheid: een inrichtingsmodel

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor schoolleiders.
 • Ruim 70 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Waarom kost die ene ouder je toch altijd zoveel energie? En waarom laat die andere ouder nooit zijn gezicht zien op school? Gelukkig gaat het met de meeste ouders goed, maar elke schoolleider kent een aantal ouders die regelmatig op de stoep staan of juist nooit iets van zich laten horen. Aan de hand van deze cursus die wordt gegeven door Peter de Vries, expert en onderzoeker op het gebied van ouderbetrokkenheid, kun je de ouderbetrokkenheid op jouw school verbeteren.

Daarvoor wordt het begrip ouderbetrokkenheid onder de loep genomen en in een historisch en theoretisch kader geplaatst. Met een frisse blik op het begrip ouderbetrokkenheid kunnen we stellen wat de obstakels zijn en hoe we het beter in kunnen richten. Hiervoor presenteert Peter de Vries een inrichtingsmodel waar nieuwe standaarden voor ouderbetrokkenheid uit voortkomen. Zo biedt deze cursus inzicht in het begrip ouderbetrokkenheid, het gedrag van ouders en kinderen en een concreet model om ouderbetrokkenheid op jouw school opnieuw in te richten. Hierbij ontdek je wat de rol is van jouw team en wat jouw rol is als schoolleider.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • weet je hoe je ouderbetrokkenheid waar nodig kunt verbeteren
 • weet je hoe je jouw team duidelijk kunt maken dat ze, in plaats van betrokkenheid te verwachten ván ouders, vooral betrokken moeten zijn óp ouders
 • heb je kennis van wat ouderbetrokkenheid wel maar ook niet inhoudt
 • heb je kennis van hoe jij als professional zelf risico’s veroorzaakt waardoor een samenwerking met ouders soms tot spanningen leidt (te mondige ouders, veeleisende ouders, enzovoort)
 • kun je reflecteren op je eigen handelen ten aanzien van ouderbetrokkenheid
 • weet je hoe je ouderbetrokkenheid efficiënt en effectief vorm kunt geven

Auteur

 • Peter de Vries

  Peter de Vries was bijna tien jaar leraar in het basis- en speciaal basisonderwijs. Daarna werkte hij als locatiemanager op een orthopedagogisch dagcentrum voor kinderen en jongeren met een meervoudige beperking. Nu is hij expert en onderzoeker op het gebied van ouderbetrokkenheid. Daarnaast doet Peter promotieonderzoek over ouderbetrokkenheid aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Peter de Vries, die ook zelf als ouder op school komt, heeft meerdere boeken over ouderbetrokkenheid op zijn naam staan. Lees meer over zijn werk op peterdevries.nu.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor schoolleiders.
 • Ruim 70 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht