3F taaltoets verplicht voor PM’ers per 1-1 2025

Nieuws

Vanaf 2025 moeten alle pedagogische medewerkers die werken op een voor- en vroegschoolse educatie groep over taalniveau 3F beschikken op het gebied van lezen, spreken en schrijven. 

Deze nieuwe wettelijke beroepsvereiste is vastgelegd in de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). De eis is ingevoerd omdat een goede ontwikkeling van taalvaardigheid voor jonge kinderen een belangrijke basis is voor een goede start in het primair onderwijs.

Moet jij de taaltoets maken en wil je jezelf goed voorbereiden? Ga met vertrouwen de toets in, nadat je onze cursussen hebt gevolgd! Er staan vijf 3F taalcursussen online. Gebruik ze als voorbereiding op de toets, of gewoon als opfrisser!
 

3F taaltoets verplicht voor PM’ers